Skip to main content

TEDAVİLERİMİZ

Bebek, çocuk, genç ve erişkin tanı ve tedavi hizmetleri

Sağlıklı bir yetişkinlik dönemi için çocukları anlayabilmek, psikolojik sorunlarına çözüm üretebilmek, psikiyatrik hastalıklar var ise doğru tanı koymak ve tedavi etmek önemlidir. Kliniğimizde uzun yıllar çocuk psikiyatri hekimliği tecrübesi olan Psikiyatrist Dr. Tuba Bilbay Kaynar tarafından çocuk ve ergenlerin ruhsal durum değerlendirmesi yapılarak, tanı ve tadavi sürecine geçilir. Sonrasında multidisipliner bakış açışıyla Bambu Psikiyatri çatısı altında faaliyet gösteren uzmanlara gerekli görüldüğünde yönlendirme yapılabilir. Aynı çatı altında olmak sürecin hızlanmasını ve yakından takibini kolaylaştırmaktadır.

Bilişsel
Davranışcı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), insanların davranış ve duygular üzerinde olumsuz etkisi olan veya rahatsız edici düşünce kalıplarını nasıl değiştireceklerini öğrenmelerine yardımcı olan bir  tedavidir.

Oyun
Terapisi

Oyun terapisi, oyunların terapötik amaçlarla kullanılmasını içeren bir psikoterapi tekniğidir. Oyun terapisi, çocukların ve yetişkinlerin davranışlarını ve düşüncelerini anlamaya yardımcı olmak için kullanılır.

EMDR
Terapisi

EMDR, travmatik deneyimleri işlemeyi amaçlayan psikoterapi tekniğidir. Danışanın travmatik anıyı anlatırken, terapist tarafından belirli bir ritimde göz hareketlerinin yönlendirilmesi ve uyarıcıların kullanılmasını içerir.

Kabul ve Kararlılık
Terapisi

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) bir davranış terapisi olarak kategorize edilir ve insanların yaşamlarında olumlu değişiklikler yaratmayı amaçlar. Bu terapinin amacı insanların yaşamlarında daha iyi bir kalite sağlamaktır.

Kum Tepsisi
Terapisi

Benzersiz ve olağanüstü bir şekilde son derece esnek ve uyarlanabilir olan dışavurumcu ve yansıtıcı bir terapidir. Sözel olmayan bir iletişim aracı olarak belirli kum tepsisi materyallerini kullanarak kişinin kendi içindeki sorunları açığa çıkarttığı bir yöntemdir.

Sanat
Terapisi

Sanat terapisi, sanatın yaratıcı ve ifadesel süreçlerini kullanarak duygusal, zihinsel ve ruhsal iyileşmeyi teşvik eden bir terapi türüdür. Sanat terapisinde resim, müzik, dans, drama ve yazma gibi çeşitli sanat formları kullanılır.

Triple P
Uygulayıcılığı

Triple P’nin amacı annebabalara, çocuklarının sosyal, duygusal ve davranışsal problemlerini yönetme konusunda ihtiyaç duydukları beceri ve özgüveni, onları sürece dahil ederek, cesaretlendirerek ve güçlendirerek kazandırmaktır.

Destekleyici
Psikoterapi

Destekleyici psikoterapi; danışanın sorunları ile başa çıkma yönetimini değerlendirir ve danışanı destekleyerek olayları farklı açılar ile görmesine yardımcı olur.Hastanın çeşitli duygularını ifade etmesine, duygularını düzenlemesine yardım etmektedir.

Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı ailedeki her bireyin birbirleriyle olan etkileşimlerini ele alan bir danışmanlık yaklaşımıdır. Aile danışmanlığında ele alınan en temel süreç sağlıklı aile yapısını oluşturmak ve bu yapıyı devam ettirmektir.

Çocuk ve Ergenlerde
EMDR Terapisi

Deneyimlerimiz sonucu edindiğimiz bilgiler beynimizde uygun şekilde depolanır, ancak travmatik ya da bize rahatsızlık hissi veren bir olay yaşadığımızda bu sistem doğru çalışmaz. EMDR terapisinde söz konusu anıların işlemlenmesini ve uygun şekilde depolanmasını sağlanmaktadır.

Online
Terapi

Online terapi, başta canlı görüntülü görüşme aracılığı ile olmak üzere, internet üzerinden gerçekleştirilen; danışan ile terapisti sanal ortamda bir araya getiren profesyonel ruh sağlığı danışmanlığı hizmetine verilen isimdir.

Dil ve Konuşma
Terapisi

Dil ve konuşma terapisti; çeşitli seviyelerde konuşma, dil ve iletişim sorunları olan ya da yutma, içme ve yeme zorluğu bulunan bebek, çocuk ve gençlerin değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunda görev alır.

Attentioner
Dikkat Çalışması

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş bireylerin dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup eğitim programıdır. Bu program sayesinde çocukların dikkat ve odaklanmasına yardımcı olmakla birlikte çocukların sosyal davranış becerileri ve problem çözme yetenekleri desteklenir.

Hemen Randevu Al